Vacancies

Temporary Position as Junior Visa Officer is vacant at the Visa Section of the Norwegian Embassy in Beijing from Tuesday 2nd May until 29 September 2017. Read more

Det er ledig lokal stilling som konsulatmedarbeider ved Den norske ambassaden i Beijing. Read more

Ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou har alle praktikantordninger. Ambassaden har vanligvis to til tre praktikanter, GK Shanghai en til to og GK Guangzhou én. Praktikantoppholdene varer i seks måneder, og kan ikke forlenges. Ledige praktikantopphold vil til enhver tid være annonsert på stasjonens hjemmeside. Read more