For norsk næringsliv

Norske bedrifter innenfor en rekke næringer besitter kompetanse og teknologi som er attraktive i Kina. Samtidig  bidrar kinesisk næringsliv med kompetanse, kapasitet og produkter som er attraktive for Norge og norsk næringsliv. Således er norsk næringsliv allerede etablert innenfor mange ulike næringer rundt omkring i Kina. Ambassadens oversikt viser at  212 norske selskaper er etablert Les mer

20-03-1847 nr 1 Bilateral Freds-, vennskaps- og handelstraktat mellom Norge og Kina 23-09-1910 nr 1 Multilateral Overenskomst om istandbringelse av visse ensartede regler angående sammenstøt til sjøs 09-02-1920 nr 1 Multilateral Traktat angående Spitsbergen (Svalbardtraktaten) 17-06-1925 nr 1 Multilateral Protokoll om forbud mot bruk i krig av kvelende, giftige eller lignende gassarter, samt av... Les mer

Innovasjon Norge jobber med å profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål. Organisasjonen er representert i over tretti land. Innovasjon Norges kontorer i Kina ligger i Beijing og Shanghai. Les mer

Norges Sjømatråd jobber med å markedsføre og sikre det internasjonale omdømmet til norsk sjømat. Sjømatrådets hovedkontor ligger i Tromsø, men representeres også via kontorer verden over. I Kina er Sjømatrådets kontor samlokalisert med generalkonsulatet i Shanghai. Les mer

Næringslivets samfunnsansvar Landsnotat om næringslivets samfunnsansvar Notatet er utarbeidet av ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou til informasjon for norske bedrifter som har aktivitet i Kina. For landnotatet i fulltekst klikk her. Andre lenker Se følgende lenker for mer informasjon om næringslivets samfunnsansvar / corporate social responsibility: Utenriksdepa... Les mer

Det er business forum og foreninger for norske selskaper i Beijing og Shanghai. I Hongkong er det et norsk handelskammer. I tillegg finnes det en rekke relevante organisasjoner og bedrifter. Les mer

Magasinet Norwegian Links er et samarbeidsprosjekt mellom Norwegian Chinese Chamber of Commerce, Norwegian Business Association Shanghai, Norwegian Chamber of Commerce Hong Kong og Norwegian Busine...