Næringslivets Samfunnsansvar

Næringslivets samfunnsansvar

Landsnotat om næringslivets samfunnsansvar

Notatet er utarbeidet av ambassaden i Beijing og generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou til informasjon for norske bedrifter som har aktivitet i Kina.

For landnotatet i fulltekst klikk her.

Andre lenker

Se følgende lenker for mer informasjon om næringslivets samfunnsansvar / corporate social responsibility:

Utenriksdepartementets sider om næringslivets samfunnsansvar

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

EITI er en global standard som jobber for en større gjennomsiktighet og ansvarliggjøring av ekstraksjonssektoren.

Olje- og energidepartementet støtter EITI

Det norske Olje- og energidepartementet støtter Extractive Industries Transparency Initiative(EITI)

Business Anti-Corruption Portal

En portal som tilbyr informasjon og hjelp til SMBer anti- korrupsjonsarbeid.


Bookmark and Share