Om Norsk Næringsliv i Kina

Norske bedrifter innenfor en rekke næringer besitter kompetanse og teknologi som er attraktive i Kina. Samtidig  bidrar kinesisk næringsliv med kompetanse, kapasitet og produkter som er attraktive for Norge og norsk næringsliv. Således er norsk næringsliv allerede etablert innenfor mange ulike næringer rundt omkring i Kina.

Ambassadens oversikt viser at  212 norske selskaper er etablert med virksomhet i Kina. Disse er eksempelvis aktive innenfor så ulike områder som produksjon av maritimt utstyr, utvikling av miljøteknologi og produksjon av arbeidsklær.

I samsvar med norske kompetanse- og erfaringsområder, driver hoveddelen av norske bedrifter i Kina innenfor tjenesteytende sektor, maritim sektor (inkludert både maritim utstyr og shipping) og industri.

Norske bedrifter i Kina er geografisk spredt, med kommersiell aktivitet både i innlandet og langs kysten. De fleste bedriftene befinner seg imidlertid i de store befolkningssentrene, spesielt i Beijing, Shanghai og Hong Kong.

 

Bookmark and Share