Norske og norskrelaterte selskaper og organisasjoner

Det er business forum og foreninger for norske selskaper i Beijing og Shanghai. I Hongkong er det et norsk handelskammer. I tillegg finnes det en rekke relevante organisasjoner og bedrifter.


Bookmark and Share