Samarbeidsavtaler

20-03-1847 nr 1 Bilateral Freds-, vennskaps- og handelstraktat mellom Norge og Kina

23-09-1910 nr 1 Multilateral Overenskomst om istandbringelse av visse ensartede regler angående sammenstøt til sjøs

09-02-1920 nr 1 Multilateral Traktat angående Spitsbergen (Svalbardtraktaten)

17-06-1925 nr 1 Multilateral Protokoll om forbud mot bruk i krig av kvelende, giftige eller lignende gassarter, samt av bakteriologiske midler

27-08-1928 nr 1 Multilateral Overenskomst om avkall på krig

12-11-1928 nr 1 Bilateral Tolltraktat mellom Norge og Kina

10-11-1943 nr 1 Bilateral Traktat mellom Norge og Kina om avkall på eksterritoriale rettigheter i Kina og ordning av beslektede spørsmål

02-12-1946 nr 1 Multilateral Internasjonal overenskomst om regulering av hvalfangsten

01-12-1959 nr 1 Multilateral Antarktistraktaten

04-04-1961 nr 1 Bilateral Noteveksling mellom Norge og Kina inneholdende avtale om opphevelse av visumgebyr

18-06-1963 nr 1 Bilateral Kulturavtale mellom Norge og Kina

02-12-1967 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina om oppføring av et norsk ambassadekompleks i Beijing

20-08-1971 nr 1 Multilateral Overenskomst om Den internasjonale telesatelittorganisasjon "INTELSAT"

12-05-1973 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina om sivil luftfart

02-08-1974 nr 1 Bilateral Skipsfartsavtale mellom Norge og Kina

08-11-1974 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina om registrering av varemerker

19-05-1978 nr 1 Multilateral Protokoll om immunitet og privilegier til Overenskomst om Den internasjonale telesatelittorganisasjon

09-06-1979 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina om gjensidig frafall av krav om hjemlandsbevis ved registrering av varemerker

01-10-1979 nr 1 Multilateral Protokoll til Traktaten om Panamakanalens permanente nøytralitet og drift

25-09-1980 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina om økonomisk, industrielt og teknisk samarbeid

01-12-1981 nr 1 Multilateral Protokoll om privilegier og immunitet for Den internasjonale maritime satellitorganisasjon

15-06-1982 nr 1 Bilateral Langtidshandelsavtale mellom Norge og Kina

21-11-1984 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina vedrørende gjensidig beskyttelse av investeringer med protokoll

25-02-1986 nr 1 Bilateral Overenskomst mellom Norge og Kina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue

10-11-1988 nr 1 Bilateral Visumavtale mellom Norge og Kina for flybesetninger fra SAS og Air China og ansatte ved de to selskapers kontorer

04-10-1991 nr 1 Multilateral Protokoll til Antarktistraktaten om miljøvern

20-06-1995 nr 1 Bilateral Omforent memorandum mellom Norge og Kina om beskyttelse av immaterielle rettigheter

28-06-1996 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina om etablering av generalkonsulater

05-02-1997 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina om opprettelse av generalkonsulat i Hong Kong

02-06-2000 nr 1 Bilateral Avtale mellom Norge og Kinas spesielle administrasjonsområde Hong Kong om regelbunden lufttrafikk

30-06-2000 nr 1 Bilateral Protokoll mellom Norge og Kina om sertifiserings- og inspeksjonsprosedyrer av gjødsel

10-09-2003 nr 72 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina om opprettelse av en honorær representasjon for Hong Kong og Macao

16-10-2003 nr 44 Bilateral Overenskomst mellom Norge og Kinas spesielle administrasjonsområde Hong Kong til unngåelse av dobbeltbeskatning med hensyn til skatter av inntekt, fortjeneste og formue fra skipsfart

04-12-2003 nr 80 Bilateral Avtale om skipsfart mellom Norge og Kina

26-03-2007 nr 7 Bilateral Memorandum mellom Norge og Kina om Norges anerkjennelse av Kinas markedsøkonomiske status

25-12-2007 nr 45 Bilateral Avtale i form av brevveksling mellom Norge og Kina om opprettelse av generalkonsulat i Guangzhou

05-11-2008 nr 28 Bilateral Avtale mellom Norge og Kina om samarbeid innen forskning og teknologi

17-06-2011 nr 24 Multilateral Avtale mellom EFTA-statene og Hong Kong, Kina om arbeidstakerrettigheter

21-06-2011 nr 35 Multilateral Frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Hong Kong, Kina


Bookmark and Share