Legalisering/Notarius Publicus

11.12.2013 // Informasjon om legalisering/bekreftelser ved ambassaden og generalkonsulatene.

Ambassaden og generalkonsulatene kan som notarius publicus bistå med å:
- Bekrefte underskrifter
- Bekrefte riktigheten av avskrift (kopi)
- Bekrefte at en viljeserklæring er avgitt av en bestemt person
- Bekrefte at en myndighet eller person innehar en bestemt stilling, eller er berettiget til å foreta bestemte tjenestehandlinger

Ambassaden og generalkosulatene kan ikke bistå med:
Bostedsattest
Fødselsattest
Vigselsattest/ekteskapsattest
Dåpsattest
Politiattest
Førerkort

Ta kontakt med ambassaden eller generalkonsulatene ved spørsmål.

Priser

Legalisering:

Med legalisering forstås bekreftelse av offentlig funksjonærs underskrift, samt bekreftelse av at underskriveren er innehaver av den stilling som er angitt i dokumentet, og i den egenskap har rett til å underskrive et slikt dokument. Legalisering innebærer derimot ingen bekreftelse på at dokumentents innhold er korrekt. Norske ambassader og konsulater legaliserer utenlandske dokumenter som skal ha rettsvirkning i Norge (eksempelvis fødselsattester, dåpsattester og ekteskapsattester m.m), mens UD, utenlandske ambassader og konsulater gjør det samme med norske dokumenter som skal tillegges rettsvirkning i deres respektive land.

Legalisering av dokumenter i Kina

Kinesiske dokumenter som skal ha rettsvirkning i Norge, for eksempel vigselsattest, må først oversettes til engelsk og notarialbekreftes ved et Notarius Publicus kontor i Kina (i samme by som vielsen/ekteskapsinngåelsen fant sted). Dokumentet må deretter legaliseres av det kinesisk Utenriksdepartement (konsulatseksjonen) samt den norske ambassaden i Beijing/generalkonsulatet i Shanghai eller Guangzhou. Vennligst vær oppmerksomme på at det kun er det kinesisk utenriksdepartement som kan levere dokument for legalisering til ambassaden/konsulatet, det er også det kinesisk utenriksdepartement som returnerer det legaliserte dokumentet til søkerne. Søker må selv sende inn dokumentene til Skatteetaten for godkjenning av ekteskapet i Norge.

Norske dokumenter som skal ha rettsvirkning i Kina, for eksempel ekteskapsattest/"Certificate of no impediment to Marriage", må først legaliseres av norsk Utenriksdepartement i Oslo (konsulatseksjonen), og deretter leveres til den kinesiske ambassaden i Oslo for godkjenning, før dokumentene kan ha rettsvirkning i Kina og kan aksepteres av kinesisk vigselsmyndighet.

Besøksadressen til konsulatseksjonen i kinesisk Utenriksdepartement (外交部领事司领事认证处) er: 7.etasje, MFA (sør-bygget), No. 2, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100701 (北京市朝阳区朝阳门南大街2号, 外交部南楼7层). Kontoret har åpent mandag til fredag 08:00 til 11:00, tlf: (010) 6588 9761 menyvalg 9 for engelsk

Notarius Publicus:

Utenriksstastasjonen bekrefter ikke rett kopi av utenlandske vitnemål, utenlandske pass eller andre utenlandske dokumenter.

For mer informasjon om legalisering, se Utenriksdepartementets veiledning her.Bookmark and Share