Det er foretatt en risiko- og sårbarhetsanalyse som grunnlag for å kunne utarbeide beredskapsplaner og forholdsregler for norske borgere som oppholder seg i Kina. Forholdsreglene er veiledende og allmenngyldige for scenarier som er spesielt relevante for Kina; jordskjelv, orkan, flom, atomulykke, epidemi, større trafikkulykke, politisk uro etc.

Les mer

Kirkens SOS er Norges største krisetelefon og er åpen for alle - alltid.

Les mer

Søndag 31. mars 2013 offentliggjorde The National Health and Family Planning Commission i Kina for første gang funn som konstaterte verdens første tilfeller av H7N9 viruset hos mennesker.

Les mer

Under en pandemi må nordmenn i utlandet følge anbefalinger fra lokale helsemyndigheter og forholde seg til lokal helsetjeneste, eventuelt formidlet gjennom reiseforsikringsselskapet. I tillegg vil norske helsemyndigheter informere nordmenn i utlandet gjennom internett.

Les mer

Ifølge nye rapporter har fugleinfluensaviruset nå også blitt oppdaget i Guangdong. Til nå er 135 personer bekreftet smittet.

Les mer