Ekteskap

Ambassaden i Beijing, generalkonsulatet i Shanghai og generalkonsulatet i Guangzhou har ikke vigselsrett.

Ekteskapsinngåelse i Kina

Norske borgere som ønsker å gifte seg i Kina, må først søke om å få en ekteskapsattest (prøvingsattest) utstedt fra skattekontoret i Norge ved å sende inn skjemaene 'Erklæring fra brudefolkene' og 'Forlovererklæring'. De som har vært gift før, må også sende inn 'Erklæring om skifte'. I noen tilfeller kreves ytterligere informasjon. Ekteskapsattesten kan utstedes på norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk eller italiensk. Gi beskjed til skattekontoret om hvilket språk du ønsker attesten på. Ekteskapsattesten må deretter legaliseres av Norsk utenriksdepartementet (UD) ved konsulatseksjonen (Oslo). Attesten må deretter bekreftes av Kinas ambassade i Oslo (ved konsulatseksjonen) før den aksepteres av kinesisk vigselsmyndighet i Kina. 

Ekteskap som inngås uten at det foreligger gyldig prøvingsattest, vil være ugyldige, jf. ekteskapslovens § 10.

Etter at man har inngått ekteskap, må vigselattester fra Kina være oversatt og legalisert av et notarius publikus kontor i samme by som der ekteskapet ble inngått. Vigselsattesten må så bekreftes av kinesisk utenriksdepartement (konsulatseksjonen) samt den norske ambassaden i Beijing/generalkonsulatet i Shanghai eller Guangzhou. Vennligst vær oppmerksomme på at det kun er det kinesisk utenriksdepartement som kan levere dokument for legalisering til ambassaden/konsulatet, det er også det kinesisk utenriksdepartement som returnerer det legaliserte dokumentet til søkerne.

NB. De som gifter seg i Kina, må selv melde fra til folkeregisteret (skattekontoret). Dersom folkeregisteret finner at ekteskapet er gyldig etter norsk lov, blir ekteskapet registrert. Finner derimot folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk lov, vil ekteskapet ikke bli registrert i folkeregisteret.

Mer informasjon om ekteskapsinngåelse i utlandet finnes på www.norge.no.

For mer informasjon om visum til Norge for den kinesiske ektefellen, vennligst se under menypunktet "Services".

Besøksadressen til konsulatseksjonen i kinesisk MFA er(外交部领事司领事认证处): , 7. etasje, MFA (sør-bygget), No. 2, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing 100701 (北京市朝阳区朝阳门南大街2号, 外交部南楼7层).  Kontoret har åpent mandag til fredag 08:00 til 11:00, tel: (010) 6588 9761 menyvalg 9 for engelsk språk. 


 


Bookmark and Share