Informasjon om tap av norsk statsborgerskap. Gjelder også for barn under 18 år.

Les mer

Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass.

Les mer

7. april 2011 ble det innført pliktig opptak av biometri i Norge. Som en følge av denne endringen ble det fra 1. mars 2010 ikke lenger mulig å søke om pass ved de honorære konsulatene i Hong Kong og Mongolia for personer over 12 år. Søkere må nå møte personlig ved fagstasjon for innlevering av søknad. Utlevering av pass vil imidlertid forbli uendret, det vil si at søkere kan fortsatt hente...

Les mer

Etter forandringer i passforskriften av 01.12.06, skal alle søknader om personnummer for barn født i utlandet nå sendes fra ambassaden.

Les mer

Ifølge kinesisk lov må spedbarn født i Kina av utenlandske foreldre søke kinesisk visum innen en måned etter fødselen. Dersom dette ikke følges kan man bli bøtelagt.

Les mer

Hvis du har mistet eller blitt frastjålet passet ditt kan ambassaden i Beijing, generalkonsulatene i Shanghai og Guangzhou utstede et nødpass. Ved søknad om nødpass ved det honorære konsulatet i Hong Kong og det honorære generalkonsulatet i Mongolia vil søknaden sendes til ambassaden i Beijing. For å søke om nødpass må det foreligge en tapsmelding, det er derfor viktig at tap av pass anmeldes v...

Les mer