Pass

7. april 2011 ble det innført pliktig opptak av biometri i Norge. Som en følge av denne endringen ble det fra 1. mars 2010 ikke lenger mulig å søke om pass ved de honorære konsulatene i Hong Kong og Mongolia for personer over 12 år. Søkere må nå møte personlig ved fagstasjon for innlevering av søknad. Utlevering av pass vil imidlertid forbli uendret, det vil si at søkere kan fortsatt hente passene sine ved et av de honorære konsulatene hvis ønskelig.

Årsaken til disse endringene er at Norge følger Schengens krav om obligatorisk biometri i pass. Søkere vil ved oppmøte på utenriksstasjon betale søknadsgebyr og deretter avgi biometri i form av foto, to fingeravtrykk og signatur. Det er utplassert eget utstyr på stasjonen for bruk til biometriopptak. Identisk utstyr vil fra samme dato bli tatt i bruk ved politistasjoner/passkontorer i Norge.

Opplysningene om søker vil bli lagret i henhold til de lover og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.

Søker kan selv velge hvilken ambassade eller generalkonsulat søknad ønskes innlevert ved. Alternativt kan det ved opphold i Norge søkes om pass hos politiet, dette selv om bostedsadresse er i utlandet. Utlevering av ferdigprodusert pass vil finne sted som i dag, enten på ambassade eller konsulat. I noen land vil søker også kunne få pass tilsendt rekommandert ved lokalt postkontor.

Ved søknad om pass anbefales det å ta kontakt på forhånd for å avtale tidspunkt for levering av søknad og eventuelt opptak av biometri.

Pass for barn under 12 år.
Honorære konsulater som i dag tar i mot og videreformidler søknader om pass til barn kan også etter 6. april 2010 ta i mot passøknader for barn under 12 år. Pass til barn under 12 år skal ikke inneholde fingeravtrykk. Barn under 10 år skal bare avgi bilde.

I lys av dette kan søknad om personnummer og pass for denne gruppen passøkere fortsatt fremmes ved de honorære konsulater som tidligere har mottatt slike søknader. Konsulatene videreformidler som før søknadene til overordnet ambassade, som registrerer søknaden, skanner bildet og evt. signatur (barn 10-12 år) og tar stilling til søknaden.

 
PROSEDYRE FOR PASSFORNYELSE:
Passene produseres i Norge, og det vil ta 2-4 uker før passet er klart for avhenting på utenriksstasjonen. Pass som ikke inneholder biometriske data vil kun bli utstedt i nødstilfelle. Se tap av pass for opplysninger om nødpass. Vennligst kontakt ambassaden eller generalkonsulatet i god tid, hvis det ikke er en nødssituasjon, for å søke om nytt pass.

Det er ikke mulig å søke om ekstra sider til eller forlengelse gyldighetstid til et biometrisk pass.


Pass for voksne over 18 år.
- Søker møter personlig og fyller ut søknadsskjema.
- Søker betaler passgebyr til stasjonen ved innlevering av søknad.
- Søker må fremvise nåværende pass og dette blir tatt kopi av.
- Søker må fremvise gyldig innreisevisum til Kina eller oppholdstillatelse i sitt norske pass.
- Biometriopptak vil bli tatt ved innlevering av søknaden (bilde, fingeravtrykk og signatur).


Det minnes om at det ikke lenger er mulig å innføre barn i foreldres pass, jfr. passloven av 10.06.97.


Pass for barn (under 18 år)
- Søker med foreldre (verge) møter personlig og fyller ut søknadsskjema.
- Begge foreldre (verger) må signere på søknadsskjemaet.
Om begge foreldre ikke kan møte må det leveres bekreftet samtykke av   den av foreldrene som ikke møter.
- Foreldres gyldig legitimasjon (f.eks. pass eller annen form for id) må medbringes og stasjonen tar kopi av disse.
- Søkers nåværende pass må medbringes og tas kopi av.
- Ved førstegangsutstedelse må det fremlegges personnummer, se mer informasjon under tildeling av personnummer til pass.


Biometriopptak
- Det er ikke nødvendig med opptak av fingeravtrykk og signatur for barn under 12 år.
- Ved søknad om pass for mindre barn kan det være lurt å ta med passfoto i tilfelle det blir problemer med å benytte ”biometrikiosken”. Det stilles spesielle krav til passbildet, les mer om dette under kvalitetskrav til fotografier lenger nede på siden. Det vil bli utvist skjønn ved innlevering av bilder for små barn.

 
Viktig! Barn født i Kina må huske å søke om utreisevisum for førstegangsreise ut av landet.

 
Pass blir utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i Folkeregisteret. Dersom det foreligger forskjell mellom den informasjon søker fremlegger og den informasjon som fremkommer i Folkeregisteret informeres det om at søker på eget initiativ må ordne dette.


Passgebyr
Under 16 år: Motverdien av NOK 270,-
Over 16 år: Motverdien av NOK 450,-
Klikk her for oppdaterte gebyrer i RMB.

 
Gyldighetstid for pass:
Barn yngre enn 5 år: 2 års gyldighet
Barn mellom 5 og 10 år: 3 års gyldighet
Barn mellom 10 og 16 år: 5 års gyldighet
Over 16 år: 10 års gyldighet


Søknader som mottas av konsulatene i Hong Kong og Mongolia blir videreformidlet til ambassaden i Beijing.

 
Norwegian Consulate
Rooms 1510-1512, West Tower, Shun Tak Centre,
168-200 Connaught Road, Central,
Hong Kong
Telefon: (852) 2546 9881
E-post: hong-kong@norwayconsulate.com


Norwegian Honorary Consulate-General
SOS Medica Mongolia LLC
4a Building, Big Ring Round
15th Microdistrict, 7th khoroo
Bayanzurkh, Ulaanbaatar
Mongolia

Tel +976-11464330
Fax +976-11-454537
E-mail: norway@mongolnet.mn

 

KVALITETSKRAV FOR FOTOGRAFIER TIL VISUMETIKETTER OG PASS

Fotografier som skal benyttes på visumetiketter og pass må tilfredsstille visse krav til utforming og kvalitet. Dersom kravene ikke er oppfylt, må søkeren bes om å levere et nytt fotografi som tilfredsstiller kravene.
Fotografiet skal:
- Være i skarpt fokus, klart og med god kontrast.
- Være trykket på god kvalitet fotopapir, og med høy oppløsning.
- Være maks 6 måneder gammelt.
- Være tatt rett forfra, og mot en lys bakgrunn.
- Vise hele hodet og toppen av skuldrene.
- Vise øynene åpne og klart synlige. Hår skal ikke dekke øynene. Briller må ikke benyttes.
- Vise begge ørene.
- Tennene skal ikke vises.


Bookmark and Share