Reiseregistrering

Skal du reise i Kina eller flytte til Kina?

Utenriksdepartementet anbefaler at alle som skal til land utenfor Europa og Nord-Amerika registrerer seg direkte på www.reiseregistrering.no. Dette anbefales også for alle som skal være i utlandet over lengre tid (studenter og andre fastboende). Reiseregistreringen erstatter tidligere registrering av norske borgere ved ambassade eller generalkonsulat (norskelisten). Registreringen tar bare noen få minutter å gjennomføre.

Gå inn på UDs reiseinformasjon for registrering og mer nyttig informasjon i forbindelse med reisen.


Bookmark and Share