I Kina er det over 600 universiteter rundt om i landet (inkludert i Hong Kong) som er åpne for utenlandske studenter. Disse kan tilby ulike bachelor-, master- og doktorgradsopplegg innenfor mange ulike fag, og de inkluderer Kina og Asias beste universiteter. I tillegg er det flere muligheter for å ta kortere språkkurs i kinesisk.

Les mer