Studere og forske i Kina

I Kina er det over 600 universiteter rundt om i landet (inkludert i Hong Kong) som er åpne for utenlandske studenter. Disse kan tilby ulike bachelor-, master- og doktorgradsopplegg innenfor mange ulike fag, og de inkluderer Kina og Asias beste universiteter. I tillegg er det flere muligheter for å ta kortere språkkurs i kinesisk.

De fleste av studieprogrammene går på kinesisk, men mange opplegg på alle nivå er også tilgjengelige på engelsk. En bachelorgrad er vanligvis på 4 år, mens mastergrad og doktorgrad ligger vanligvis på 3 år hver.

Mye av den praktiske informasjonen vil være avhengig av hva man studerer og på hvilket universitet, men semestrene går normalt fra september-januar og februar-juli, avhengig av kinesisk nyttårsfeiring. Kina er jevnt over billigere enn Norge, men studerer man gjennom et kinesisk universitet snarere enn gjennom utveksling må man oftest betale skolepenger. Kinesiske universiteter bruker andre systemer for credits/studiepoeng og for karakterer enn det som er vanlig i Europa, og man bør sette seg inn i hva hvert enkelt universitet bruker før man søker.

Man bør søke opphav minst 6 måneder før studieoppstart. Skal man ta et studie på engelsk, må man ofte ha tatt en IELTS- eller TOEFL-test før man søker. For kinesisk er tilsvarende tilfellet for HSK-testen. I tillegg må man ofte skaffe seg akademiske referanser og skrive et motivasjonsbrev før man søker, samt før avreise sørge for å skaffe seg visum.

Forskningsrådet har et samarbeid med Chinese Scholarship Council, og deler hvert år ut ti stipender til norske studenter og forskere ved kinesiske læresteder innen alle fagområder.

For mer informasjon se:

http://www.cucas.edu.cn/

http://www.study-in-china.org/

http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/For/Land/asia/kina/

http://www.forskningsradet.no/prognett-internasjonale-stipend/Artikkel/Statsstipend_til_Kina/1224066990978

http://en.csc.edu.cn/

 

For forskere til Kina:

Internasjonalt samarbeid er avgjørende for forsking. Norge ønsker å ta del i å skape ny kunnskap og delta i fremste rekke i internasjonal forskning.  Det er mulig for norske forskere å forske i Kina i samarbeid med kinesiske institusjoner.

For mer informasjon se:

http://www.forskningsradet.no/no/Kina/1253984845318

http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Page&pagename=chinor%2FHovedsidemal&cid=1253952407019

Norge er fullt medlem i det Europeiske forskningsprogrammet Horizon 2020, og oppfordrer norske og kinesiske forskere og institusjoner til å samarbeide også på den europeiske arena. Kinesiske forsker har tilgang til en egen finansieringsmekanisme spesielt laget for dette formålet (Chinese): http://www.most.gov.cn/mostinfo/xinxifenlei/fgzc/gfxwj/gfxwj2015/201512/t20151216_122975.htm


Bookmark and Share